Nieuws / trends

  • Lift Off: Volume voor Kappers
    1 april 2013 – Het is een feit: Volume voor Kappers is gereed om kappers in Nederland te helpen. De haren gaan los en de stoelen zijn gepoetst. Stephan Makatita en Bianca Leemkuil, beide al jaren actief in de marketing en inmiddels gekleurd door de ervaringen binnen de kappersbranche, vonden het de hoogstnodige tijd om... lees meer
  • Kapper: Onderscheid u!
    Onlangs is het rapport "Kiezen of Verliezen" van de Anko uitgebracht. Waarin aangehaald wordt dat wanneer u in de kappersbranche actief bent het raadzaam is te onderscheiden. Volume voor Kappers deelt deze mening. Wilt u opvallen en winst maken... lees meer
  • Trend: meer ZZP-ers, meer formules, meer concurrentie
    In 2011 had de branche te maken met een omzetkrimp van 0,6% door een lagere bezoekfrequentie. Ook de eerste twee kwartalen van 2012 lieten een omzetdaling zien. De verwachting voor de tweede helft van 2012 en voor 2013 is gematigd met opnieuw een omzetdaling van 0,5% tot 1%. Zoals u wellicht ook heeft gemerkt, blijft... lees meer

Trend: meer ZZP-ers, meer formules, meer concurrentie

Meer-Volume-voor-Kappers-Marketing1

In 2011 had de branche te maken met een omzetkrimp van 0,6% door een lagere bezoekfrequentie. Ook de eerste twee kwartalen van 2012 lieten een omzetdaling zien. De verwachting voor de tweede helft van 2012 en voor 2013 is gematigd met opnieuw een omzetdaling van 0,5% tot 1%. Zoals u wellicht ook heeft gemerkt, blijft de consument wat terughoudend met haar bestedingen, stelt ze daardoor een bezoek aan de kapper langer uit en besteedt ze minder aan haarproducten.

Het aantal kapsalons neemt toe, terwijl het aantal kappersbezoeken daalt. Dit leidt tot een sterkere lokale concurrentie. Voor de zelfstandige zonder personeel (zzp’er) vormen de kappersopbrengsten vaak neveninkomsten. Het aantal zzp’ers zal blijven toenemen. Ook nieuwe formules doen hun intrede in de markt en concurreren vaak op prijs en openingstijden. Professionele kappers zullen vaker aansluiting zoeken bij samenwerkingsverbanden.

Naast franchise worden ook minder vergaande samenwerkingsvormen verwacht, zoals bijvoorbeeld stoelenverhuur. Ondernemers met personeel en met een omzet tot € 175.000 zullen duidelijke keuzes in (financieel) beleid moeten maken voor het versterken van het bedrijfsresultaat. Deze groep heeft veel last van de nieuwe initiatieven en van concurrentie van zzp’ers. Kappers hebben veelal meer affiniteit met vakkennis, dan met de andere aspecten van de bedrijfsvoering. Aandacht voor loonkosten, marketing, locatie, service en het dienstenpakket blijven doorslaggevend voor succesvol ondernemerschap.

Het aantal “formule-kapperszaken” is de afgelopen jaren fors gestegen. Per 1 januari 2011 werkte 7,8% van het aantal kappers met een formule, ten opzichte van 4,1% in 2003.Ook het aantal kappersformules is de afgelopen jaren fors toegenomen. In 2003 waren er 19 formules, begin 2011 waren dit er 35.

Bron: Rabobank Cijfers & Trends, 22 december 2012

Transparant en duidelijk

Volume voor Kappers biedt u handzame en overzichtelijke pakketten voor een vaste prijs, die ervoor zorgen dat u als kapper al uw aandacht kunt richten op uw salon. Samen wordt gestructureerd gewerkt aan de heldere doelstellingen.

Weet u al welk PAKKET het beste bij u past? PLAN een gesprek in met een adviseur van Volume voor Kappers!

Volume voor Kappers - Pakket 1